Informasjon

white Satin
Legehjelp utenom kontortid

Hva håndterer fastlegen?
Du bør kontakte fastlegen på dagtid, med mindre det foreligger en situasjon der liv og helse er i umiddelbar fare, da benyttes medisinsk nødtelefon 113. Utenom ordinær arbeidstid kan en kontakte Legevakten.

Dr. Tone Hauge går av med pensjon 01.10.22. Frem til da vil deler av listen betjenes av dr. Linn Christiansen, dvs pasienter med f.dato fom 1 - 15 i mnd.

Deler av listepasientene som tilhørte dr Odd Erik Enehaug vil nå bli betjent av dr. Astrid Kvam Sorgendal, dvs pasienter med f.dato fom 1 - 15 i mnd. Ellers vil de andre listepasientene bli betjent av andre leger ved kontoret.

Nye pasienter hos dr Hanne Langseth Næss som er blitt overført fra dr Hatlebrekke som ikke har fått overført journalen sin, kan ringe til telefonnummeret til legesenteret, 55 27 40 20. Der vil de få instruksjoner på telefonsvarer om hvordan gå frem for å få overført journal til ny fastlege.

Bergen Legevakt er åpent hele døgnet, ligger i Solheimsgaten 9 ved Danmarksplass.

Legevakten tar i mot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp ved akutt sykdom eller skade.

Ring 116 117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg.

 

Legevaktstasjoner som dekker bydeler

Fana legevakt - sør

Tlf: 55 56 13 00

Loddefjord legevakt - vest

Tlf: 55 51 33 70

Åsane legevakt - nord/øst

Tlf: 55 56 70 00 

Åpningstider:

Mandag - fredag: kl 16.00 - 22.00

Lørdag, søndag og helligdag: kl 12.00 - 18.00

Sotra Legevakt

Tlf: 56 31 43 70 

Du må ringe Sotra Legevakt før du kommer, den er åpen hele døgnet.

Askøy Legevakt

Tlf: 56 14 14 00

Ved akutte og livstruende situasjoner RING 113

Legevaktsentralen, 55 56 87 60

Døgnbemannet telefonsentral ved Legevakten