top of page

 Priser hos fastlegen

 gjeldende fra 1. juli 2023 – 30. juni 2024

 

 Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget                                                                                                          kroner

 

 Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt                                                      170/288

 

 Sykebesøk på dagtid/kveld                                                                                                                                    223/357

 

 Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk                                                              54/39

 

 Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt)                                                   10

 

 

 Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud                                                                              61

 

 Enkel pasientkontakt ved telefon, brev som fører til resept, sykmelding rekvisisjon til

 røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett                                                                   69                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver                                                                                                        61

 

 Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og

 mikroskopering av urinsediment                                                                                                                                    59

 

 

 Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget                                                                                                               kroner

 

 Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen                                                       124

 

 Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 

       Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m                                                                                      72

 

       Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m                                                                                                109

 

       Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m                                                                                                   155

 

       Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.                                                                                                    211

 

 Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v                          Etter kostnad

 

 Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv.

 per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten                                                                                           59

 

 For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time

 eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist                                                                                                 188/304

 

 Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste

 pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette                                                                      Etter kostnad

 

 Bekreftelser, attester, legeerklæringer m.m som ikke inngår i

 frikortgrunnlaget                                                                                                                                                        kroner

 

 Bekreftelser, attester, legeerklæringer

       Korte: Fravær fra skole, avbrudd av reise o.l                                                                                                      200

 

       Middels: Fritak fra kroppsøving, attest til selvangivelse o.l                                                                             200

 

       Lange: Som krever journalarbeid                                                                                                                          250

 Førerkort

       Førerkortattest                                                                                                                                                         700

 

 Reisemedisinsk konsultasjon

       Konsultasjon med veiledning og resepter. Kostnad for de enkelte vaksinene

       kommer i tillegg                                                                                                                                                      500

 

 Idrett

       1. gangsundersøkelse (helbredsattest)                                                                                                             250

       Senere undersøkelser 200

       Norges Motorsportforbund 400

 

 Legeerklæring ved studentutveksling                                                                                                                      550

 

 Kommunen

     Transporttjeneste for funksjonshemmede                                                                                                         300

     Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede                                                                              300

 

 Attest til politiskolen                                                                                                                                                  800

 

 Legeattest for adoptivforeldre                                                                                                                                  450

 

 Legeattest ved opptreningsopphold i utlandet                                                                                                      400

 

 Militæret - akutt sykdom som hindrer fremmøte                                                                                                  450

bottom of page